Jag gjorde en utprovning på min putter i SAM:s Puttlab hos Jesper. Jag som är lite nördig tyckte det var roligt att få reda på vilken typ av putter som passar mig och varför. Han förklarade också vad det var i min teknik som var bra och vad jag behövde förbättra för att min puttning skulle bli bättre. Nu har jag den bästa puttern för mig och det gav effekt på banan direkt!

Daniel Petersson Nybro GK, HCP 10